Hindu Gods and Goddesses

Navagraha Gaayatris

Surya gayatri 

om aswadhwajaaya vidmahae 

paasa hastaaya dheemahi 

tanno surya: prachodayaat 

 

Chandra gayatri 
om padmadhwajaaya vidmahae 
hema rupaaya dheemahi 
tanno soma: prachodayaat
Angaaraka gayatri (chevvaai)
om veeradhwajaaya vidmahae
vighna hastaaya dheemahi
tanno bhouma: prachodayaat
Budha gayatri
om gajadhwajaaya vidmahae
sukha hastaaya dheemahi
tanno budha: prachodayaat
Guru gayatri
om vrishabadhwajaaya vidmahae
kruni hastaaya dheemahi
tanno guru: prachodayaat
   
Shukra gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
dhanur hastaaya dheemahi 
tanno shukra: prachodayaat
Sanishwara gayatri
om kaakadhwajaaya vidmahae
khadga hastaaya dheemahi
tanno mandah: prachodayaat
   
Raahu gayatri
om naakadhwajaaya vidmahae
padma hastaaya dheemahi 
tanno raahu: prachodayaat
Kethu gayatri
om aswadhwajaaya vidmahae
soola hastaaya dheemahi
tanno ketu: prachodayaat

 

       

www.ganesh.us